rapport

Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen

Het bestand bevat gegevens van personen die een relatie met Nederland hebben, maar niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het betreft onder andere personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland, in Nederland studeren of zich in de Nederlandse strafrechtketen bevinden. Van deze personen worden, voor zover bekend uit de bron, persoonskenmerken als geboorteland, geboortejaar en geslacht vastgelegd. Doel van dit bestand is het bewaren van de persoonskenmerken van personen uit de bron die niet in de GBA beschikbaar zijn. Voor gebruik van dit bestand wordt de aanvraag beoordeeld of dit in overeenkomst is met het CBS-beleid aangaande publicaties over migratie en toegang tot migratie variabelen via Remote Access. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/cbs-afwegingskader-migratie-en-integratiestatistieken. Longitidunaal bestand over de periode 1995-2022 (Versie338).