Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen

van de persoonskenmerken van personen uit de bron die niet in de GBA beschikbaar zijn. Voor gebruik van dit bestand wordt de aanvraag beoordeeld of dit in overeenkomst is met het CBS-beleid aangaande publicaties over migratie en toegang tot migratie variabelen via Remote Access.

Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/cbs-afwegingskader-migratie-en-integratiestatistieken.

Longitidunaal bestand over de periode 1995-2024 (Versie365).