CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken

Over deze publicatie

CBS afwegingskader voor statistische informatie ten aanzien van migratie, integratie en aanpalende terreinen voor het publiceren van informatie uitgesplitst naar migratieachtergrond en het toegang geven tot de bijbehorende microdata aan externe onderzoekers.