Pivaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat Caribisch Nederland

Personen die vanaf 1 januari 2010 in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) ingeschreven zijn (geweest). Longitudinaal bestand over de periode 2010-2023.