Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen

Bevat de verzameling overleden personen, behorend tot een bepaald publicatiejaar. Deze overleden personen dienden ten tijde van het overlijden te zijn ingeschreven in de GBA. Van deze overleden personen is het jaar waarin zij als overledenen zijn geteld, opgenomen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2010-2023.