Gbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen

rapport

Burgerlijke sta(a)t(en) van alle vanaf 1 oktober 1994 ooit als ingezetene in de BasisRegistratie Personen (BRP) opgenomen personen, met datum aanvang en datum einde van elke burgerlijke staat.

Burgerlijke staat van personen die voorafgaand aan 1 oktober 1994 ooit ingezetene van Nederland zijn geweest, met alleen de datum aanvang van die burgerlijke staat.

De Basisregistratie Personen (BasisrRegistratie Personen; BRP) bevat informatie over zowel ingezetenen als nietingezetenen van Nederland. Ingezetenen zijn personen die als inwoner staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Niet ingezetenen zijn personen die geen inwoner van Nederland (meer) zijn maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben.

Longitudinaal bestand over de periode 1995-2023.