Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen

Bevat van alle personen die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters voorkomen de gemeente waar men feitelijk is geboren. De geboortegemeente hoeft niet gelijk te zijn aan de gemeente van inschrijving. Dit bestand is een niet gecoördineerde (voorlopige) versie. Longitudinaal bestand over de periode 1995-2023.