Gbaadresbus: Adressen van personen in de GBA (opgevolgd door  gbaadresobjectbus)

Periode: longitudinaal 1995-2014