Gbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt in de BRP

Bevat van alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de BasisRegistratie Personen (BRP) voorkomen de demografische achtergrondgegevens (bijvoorbeeld geslacht en geboortejaar, gegevens die niet of nauwelijks wijzigen. Bevat ook gegevens van personen die voor 1 oktober 1994 ingezetene zijn geweest maar na die datum geen ingezetene zijn geweest, voor zover geregistreerd in de BRP. Dit is een bestand met een beperkte set van variabelen, de uitgebreide set variabelen zijn beschikbaar via GBAPERSOONTAB, die apart moet worden aangevraagd in verband het CBS-beleid aangaande publicaties over migratie en toegang tot migratie variabelen via Remote Access.. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/cbs-afwegingskader-migratie-en-integratiestatistieken. Longitudinaal bestand over de periode 1994-2023.