Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen

Dit bestand bevat gegevens van personen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen. Vastgelgd is de datum vestiging en het land van waar men vandaan komt. Van personen die zich vanuit Nederland in het buitenland vestigen, is de datum van vertrek en het land van bestemming vastgelegd. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 1995-202106.