Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken

Bevat van alle personen die vanaf 1 januari 1995 in de GBA voorkomen de eerste nationaliteit, indien van toepassing de tweede nationaliteit, de typering van de nationaliteiten op basis van aantal nationaliteiten met de datum aanvang en datum einde van elke nationaliteit. Nationaliteit is het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). Personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben.

Downloads