Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken

Bevat gegevens over nationaliteit(en) van alle personen die vanaf 1 januari 1994 in de BasisRegistratie Personen (BRP) ingeschreven zijn (geweest). De Basisregistratie Personen (BasisrRegistratie Personen; BRP) bevat informatie over zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van Nederland. Ingezetenen zijn personen die als inwoner staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Longitudinaal bestand over de periode 1994-2022.