Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland

Bevat alle personen die zich ooit van buiten Caribisch Nederland in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland (PIVA) hebben ingeschreven en zij die zich vanaf 1 januari 2009 vanuit Caribisch Nederland buiten Caribisch Nederland hebben gevestigd. Bevat ook een klein aantal (ongeveer 20 per jaar) verhuisbewegingen tussen de eilanden van Caribisch Nederland.