Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland

Bevat alle personen die zich ooit van buiten Caribisch Nederland in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland (PIVA) hebben ingeschreven en zij die zich vanaf 1 januari 2009 vanuit Caribisch Nederland buiten Caribisch Nederland hebben gevestigd. Bevat ook een klein aantal (ongeveer 20 per jaar) verhuisbewegingen tussen de eilanden van Caribisch Nederland. Longitudinaal bestand over de periode 2009-2023.