Partnerbus: Personen met partner met een adres

De partnerbus bevat alle vanaf 1 oktober 1994 in de de BasisRegistratie Personen (BRP) ingeschreven personen die op één adres gedurende een aaneengesloten periode een samenwonend paar vormen.

Longitudinaal bestand over de periode 1995-2023.