Colleganetwerktab: collegarelaties

Deze netwerklaag bevat alle collegarelaties van individuen die op 1 januari JJJJ staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en met een dienstverband werkzaam zijn in Nederland. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2009 t/m 2022.