Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen

Gesloten verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de verbintenissluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.

Downloads