Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen

Gesloten verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de verbintenissluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven. Bestanden beschikbaar over de periode 2013-2022.