Seswoa: Sociaaleconomische statusscores huishoudens

rapport
Bevat de sociaaleconomische statusscores van alle particuliere huishoudens in Nederland. De sociaaleconomische statusscores (SES-WOA-scores ) zijn gebaseerd op financiele welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van huishoudens (WOA). Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2014 t/m 2022.