Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen ingeschreven in het GBA

Bevat de datum van overlijden van alle personen die sinds 1 oktober 1994 zijn overleden en in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven stonden op de datum van overlijden.

Bevat de datum van overlijden van personen die geen ingezetene zijn maar wel ooit-ingezetene waren van Nederland sinds 1 oktober 1994 en waarvan de informatie over het overlijden is ontvangen in het Register Niet-Ingezetenen (RNI).

Longitudinaal bestand over de periode 1995-2023.