Pivastandhuishoudenstab: Huishoudenskenmerken Caribisch Nederland

Bevat van alle personen die op peildatum 1 januari van het jaar ingezetene zijn van Caribisch Nederland hun plaats in het huishouden en het type huishouden waarin ze verkeren. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012 t/m 2023.