Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in BRP

Verbintenis(sen) van sinds 1 januari 1995 in de BasisRegistratie Personen (BRP) ingeschreven personen die via huwelijk of geregistreerd partnerschap met elkaar verbonden zijn (geweest). Exclusief verbintenissen waarvan het identificatienummer van de partner niet bekend is. Longitudinaal bestand over de periode 1995-2023.