Nietgbanatbus: Nationaliteit van niet ingeschrevenen

rapport

Het bestand bevat personen uit het SSB die een relatie met Nederland hebben, maar niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het betreft onder andere personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland, in Nederland studeren of zich in de Nederlandse strafrechtketen bevinden. Van deze personen wordt, voor zover bekend uit de bron, de nationaliteit vastgelegd. Longitudinaal bestand over de periode 1995-2024 (Versie223).