Dhsdata_cbs: DNB Household survey met CBS microdata

CBS Microdata Services faciliteert de mogelijkheid om door onderzoekers geselecteerde DHS data koppelbaar te maken met CBS databestanden over personen. Het CBS heeft daartoe een koppelbestand tussen de populatie van de DHS data deelnemers en de persoonsgegevens van het CBS beschikbaar in de Remote access/ On site. Via deze koppeling kunnen data uit het DHS gebruikt worden in een microdataonderzoek bij het CBS. Als onderzoekers voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot de DHS data, kunnen zij variabelen selecteren uit de DHS Data.