Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken personen

Bevat per publicatiejaar definitieve gegevens over buitenlandse migratiebewegingen (immigratie, emigratie, administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) van in de BasisRegistratie Personen (BRP) ingeschreven personen naar land van herkomst respectievelijk bestemming plus datum aanvang en datum einde vanaf 1 januari 1995. Longitudinaal bestand over de periode 1995-2023.