Nietgbaverbl:Verblijfslocatie van niet ingeschrevenen

rapport

Het bestand bevat gegevens van personen die een relatie met Nederland hebben, maar niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het betreft onder andere personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland, in Nederland studeren of zich in de Nederlandse strafrechtketen bevinden. Van deze personen worden de periodes van de relatie vastgelegd en, voor zover bekend uit de bron, de verblijfslocatie. Doel van dit bestand is het bewaren van informatie over het verblijf van personen uit de bron die niet in de GBA beschikbaar is. Longitudinaal bestand over de periode 1995-2023 (Versie361).