Gbaadresbuitenlandbus: Adreskenmerken niet-ingezetenen

Alle niet-ingezetenen (nooit-ingezetenen en ooit-ingezetenen) met een relatie met de Nederlandse overheid. Van deze personen wordt geregistreerd waar ze wonen. Personen zijn niet verplicht om een verhuizing door te geven in de RNI (in tegenstelling tot de GBA), waardoor de kwaliteit mogelijk minder is dan die van de GBA. Daarnaast is het echter wel zo dat instanties die contact hebben gehad met een klant en hebben gezien dat de gegevens kloppen of niet, dit doorgeven in de RNI. - In de GBA-buscomponenten wordt de periode die wordt beschreven iets uitgebreid. Voorheen werd informatie van iedereen opgenomen die vanaf 1 januari 1995 tot 31 december jjjj ingezetene van Nederland is geweest. Die periode is  1 oktober 1994 tot 31 december 2000. Longitudinaal bestand over de periode 1994-2023.