Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken

Bevat van alle personen, die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters voorkomen, de demografische achtergrondgegevens (bijvoorbeeld geslacht, geboortejaar, herkomstgroepering). Dit bestand is een niet-gecoördineerde versie en bevat informatie vanaf 1 januari 1995 . Alle informatie in het bestand is voorlopig. Het bestand is een niet-gecoördineerde versie.

Voor gebruik van dit bestand wordt de aanvraag beoordeeld of dit in overeenkomst is met het CBS-beleid aangaande publicaties over migratie en toegang tot migratie variabelen via Remote Access. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/cbs-afwegingskader-migratie-en-integratiestatistieken.

Longitudinaal bestand beschikbaar over de periode 1995-202403.