Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken

Bevat van alle personen, die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters voorkomen, de demografische achtergrondgegevens (bijvoorbeeld geslacht, geboortejaar, herkomstgroeperingering). Dit bestand is een niet-gecoördineerde versie en bevat informatie over 1 januari 1995 tot en met 30 september 2017. Alle informatie in het bestand is voorlopig. Het bestand is een niet-gecoördineerde versie.

Downloads