Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen

Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Downloads