Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen

Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. Bestanden beschikbaar over de periode 2013-2023.