LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen

Periode: jaarbestanden 2004-2005