Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4

Het team Microdata Services van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Numerieke postcode van een verblijfsobject”.

Downloads