Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4

Het bestand geeft een koppeling tussen het numerieke gedeelte (de eerste vier posities) van de postcode behorend bij een object en het object (RINOBJECTNUMMER) zelf. Bij deze koppeling hoort ook een aanvangs- en einddatum. Daarmee kunnen situaties worden onderscheiden waarin de numerieke postcode van een object verandert. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 1995 t/m 202303.