Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA

 Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal scheidingen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2013-2022.