vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen

Wanneer een databestand met persoonsgegevens aan het CBS wordt geleverd, wordt dit bestand door de groep Centrale Bestands Koppeling (CBK) versleuteld. Die versleuteling houdt het volgende in: elke persoon die vertegenwoordigd is in het databestand wordt op basis van persoonsidentificerende kenmerken gematcht met het Centraal Koppelbestand Personen (CKP). Het CKP is hoofdzakelijk gebaseerd op informatie uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het bevat persoonsidentificerende gegevens evenals een kunstmatig aangemaakt, betekenisloos, identificerend nummer, het RINPERSOON (een zogenaamd pseudoniem). Dat RINPERSOON wordt door het CBK aangemaakt. Bij het matchen worden de persoonsidentificerende gegevens altijd uit het bestand verwijderd. Een van de variabelen waarmee gematcht kan worden, is het BSN. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 199410-202303.