Klasgenotennetwerktab: klasgenotenrelaties

Dit bestand bevat alle klasgenotenrelaties van individuen die op 1 januari JJJJ staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en die op één oktober in het voorafgaande jaar ingeschreven stonden bij een door de overheid bekostigde onderwijsinstelling. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2009 t/m 2021.