OG; Onderzoek gezinsvorming

Het Onderzoek Gezinsvorming 2008 (OG2008) is een survey-onderzoek van het CBS. Doel van het OG2008 is om informatie te verzamelen over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. Deze informatie vormt een aanvulling op de aan de Gemeentelijke Basis Administratie gelieerde bevolkingsstatistieken. De informatie wordt onder meer gebruikt als bouwsteen voor de door het CBS gepubliceerde Nationale Bevolkings- en Huishoudensprognoses. Het onderzoek, dat om de vijf jaar wordt gehouden, heeft plaatsgevonden in de periode maart tot en met augustus 2008. Er zijn uiteindelijk 3814 mannen en 3997 vrouwen van 18-62 jaar ondervraagd, die zijn geboren in de periode 1945-1989.