Pivapersoontab: Persoonskenmerken Caribisch Nederland

Alle personen die vanaf 1 januari 2009 in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland ingeschreven zijn (geweest). Longitudinaal bestand over de periode 2009-2022.