Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit

Van de personen die van nationaliteit zijn gewijzigd is het identificatienummer, de datum van nationaliteitswijziging, de datum van een eventuele volgende nationaliteitswijziging, het publicatiejaar, de verkregen nationaliteit, de verloren nationaliteit en de regeling waarmee de nationaliteitswijziging is verkregen/verloren. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2013-2023.