Leren

Foto vrouwen studerend in een park
© ANP

Het onderzoek Leren levert informatie over deelname van volwassenen aan allerlei vormen van onderwijs- en leeractiviteiten. Denk aan het volgen van opleidingen, cursussen, trainingen of workshops voor werk, hobby of uit interesse. Maar ook aan informele vormen van leren door bijvoorbeeld door advies te vragen aan familie of vrienden, door tv te kijken, via internet, door een boek te lezen of het bezoeken van een tentoonstelling.

Hoe doe ik mee?

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen. Klik op: LEREN

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Om leren te stimuleren willen we inzicht krijgen in de huidige situatie en de behoeften van mensen. Op welke manier leren mensen, en wil men in de toekomst meer of anders leren? Zou men graag een opleiding willen volgen, maar ervaart men hierbij belemmeringen, en zo ja, welke?Deze informatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen over leren in Nederland. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het ontwikkelen van het onderwijsbeleid. Bijvoorbeeld door meer opleidingsmogelijkheden te creëren per regio of door regelingen in te voeren of subsidies te verstrekken waardoor leren makkelijker te combineren wordt met werk of zorgtaken.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen gekozen uit de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan de adressen en namen van alle inwoners in Nederland. De adressen van de personen die wij uitnodigen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden gescheiden van uw antwoorden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen op de webpagina: Privacy.

Beloning

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op: CBS Contactcenter.

Een CBS-medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft een CBS-medewerker u bezocht of gebeld? Meer informatie vindt u op: Het CBS bezoekt of belt u nooit zomaar.

Recente artikelen