Imago-onderzoek CBS

Man werkt met verfspuit in een houttechniekbedijf
© Peter Hilz

De wereld om ons heen verandert. Om de economie goed in beeld te brengen, ontkomt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) er niet aan om gegevens uit te vragen bij bedrijven. Daarnaast is de samenwerking met zowel publieke als private partijen van groot belang. Als organisatie willen we weten hoe onze omgeving tegen ons aankijkt. Daarom hebben wij een aantal bedrijven en samenwerkingspartners gevraagd deel te nemen aan een onderzoek naar het imago van het CBS.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Motivaction. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit betekent dat u inlogt in de vragenlijstomgeving van Motivaction.

Het invullen van de vragenlijst vraagt niet meer dan 10 minuten van uw tijd en kan tot t/m 8 oktober 2021. Uw mening is zeer waardevol voor ons. We hopen dan ook dat u de tijd wilt nemen om te delen hoe u onze organisatie ervaart en waar wij kunnen verbeteren.

Hoe doet u mee?

Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar http://www.xs-research.com/onderzoek/cbs. U kunt hier de inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze heeft u per brief of e-mail ontvangen van het CBS.

Meer informatie

Uiteraard gaat Motivaction zorgvuldig om met uw antwoorden. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet tot u als persoon of tot uw bedrijf of organisatie te herleiden. Vragen over het onderzoek kunt u per e-mail stellen aan onderzoek@xs.motivaction.nl