Basisregistratie Personen

Burgers van de gemeente Den Haag in het Atrium van het Haagse stadhuis wachten voor de loketten van de Dienst Burgerzaken.
© Hollandse Hoogte

De Basisregistratie Personen (BRP) is een bestand met persoonsgegevens van inwoners van Nederland en van personen die Nederland hebben verlaten. De gemeenten houden dit bestand bij.

Het CBS onderzoekt de gegevens in de Basisregistratie Personen die het vaakst veranderen: adresgegevens. Het CBS gaat na of de adresgegevens in de BRP kloppen en bijgewerkt zijn. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Voor dit onderzoek bezoeken medewerkers van het CBS huisadressen. Zij controleren het werk van de gemeenten en de maatregelen die zij genomen hebben om de kwaliteit van de BRP te verbeteren. Het CBS controleert niet de bewoners.

Hoe doe ik mee?

Als het CBS uw adres heeft uitgekozen, krijgt u bezoek van een CBS medewerker. De medewerker vraagt dan wie er op uw adres wonen om de gegevens in de BRP te controleren.

Waarom dit onderzoek?

De BRP is een belangrijk bestand. Meer dan 600 overheidsorganisaties gebruiken de gegevens in de BRP. Voorbeelden van zulke organisaties zijn de Belastingdienst, het UWV en pensioenfondsen.

Dankzij de BRP hoeven overheidsorganisaties niet allemaal afzonderlijk persoonsgegevens bij te houden. Hierdoor wordt de kans op fouten kleiner. Bovendien kunnen overheidsorganisaties sneller en efficiënter werken door gebruik te maken van de BRP. Denk hierbij aan het uitgeven van rijbewijzen en het verstrekken van toeslagen en uitkeringen. Het is daarom belangrijk dat de gegevens in de BRP kloppen.

Meer uitleg over het belang van de BRP vindt u in onderstaande video en in het document ‘Wat is de Basisregistratie Personen?’. 

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/1e9e027e1c2142a99245179ae434adbb]

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen gekozen uit de Basisregistratie Personen (BRP). De adressen van de personen die wij uitnodigen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom erg belangrijk. 

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Voor het onderzoek BRP betekent dit dat het CBS geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties. Ook niet aan de gemeenten die de BRP bijhouden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen op de webpagina: Privacy.

Contact

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op: CBS Contactcenter.