Werkonderzoek

Werken in een prettige omgeving is voor de meeste mensen heel belangrijk. Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw werk? Wat voor cultuur heerst er in uw organisatie? Wij zijn benieuwd naar uw werkomstandigheden en hoe u deze ervaart.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eens in de drie jaar dit onderzoek naar werkbeleving uit. De resultaten worden gebruikt om de arbeidsomstandigheden en de prestaties van overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen te verbeteren.

De vragen die gesteld worden, gaan onder andere over de tevredenheid met uw baan, team en organisatie. En over leren en ontwikkelen, mobiliteit en sociale veiligheid.

Hoe doe ik mee?

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen. Klik op: Werkonderzoek.

Wilt u eerst meer weten? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de werkbeleving van mensen die werkzaam zijn in verschillende sectoren in Nederland. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het maken van beleid op het gebied van arbeidszaken.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een aantal mensen gekozen uit de Polisadministratie. Deze registratie bevat gegevens over banen. Aan die gegevens koppelen we de adressen uit de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan de adressen en namen van alle inwoners in Nederland. De adressen van de personen die wij uitnodigen, liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt een groot aantal andere mensen uit uw sector.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden gescheiden van uw antwoorden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen op de webpagina: Privacy.

Beloning

Met uw deelname aan het Werkonderzoek kunt u kans maken op één van de 22 Apple Watches of  VVV Cadeaukaarten ter waarde van € 300,-. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.
De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken.
Wilt u meer weten over het algemene beloningenbeleid van het CBS? Klik op: Beloningen.

Resultaten

De resultaten van het Werkonderzoek worden medio 2025 gepubliceerd.

Contact

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op: CBS Contactcenter.

Een CBS-medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft een CBS-medewerker u bezocht of gebeld? Meer informatie vindt u op: Het CBS bezoekt of belt u nooit zomaar.

Recente artikelen