Veranderend Nederland

© Alrik Swagerman

Het CBS verzamelt gegevens voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over Veranderd Nederland. In dit onderzoek komen onderwerpen als vertrouwen in de samenleving, criminaliteit en verlenen van hulp aan bod.

Wat moet ik doen?

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? Een medewerker van het CBS zal u dan binnenkort thuis bezoeken. U hoeft zelf verder niets te doen. We hopen natuurlijk dat u deze medewerker te woord wilt staan.

Waarom dit onderzoek?

Met dit onderzoek willen we te weten komen hoe de Nederlandse bevolking denkt over samenleving en cultuur. Ook willen we nagaan of deze meningen in de loop van de tijd zijn veranderd. U kunt vragen verwachten als ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in de regering?’, ‘Bent u van mening dat de criminaliteit in Nederland de laatste tijd toeneemt, gelijk blijft of afneemt?’ en ‘Vindt u dat kinderen de plicht hebben om voor hun ouders te zorgen als deze hulp nodig hebben?’.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet iedereen kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Resultaten

Het onderzoek Veranderend Nederland wordt al sinds 1975 uitgevoerd. De resultaten worden door het SCP verwerkt in diverse publicaties, zoals ‘De sociale staat van Nederland’, ‘Het Sociaal en Cultureel Rapport’ en het ‘Continue Onderzoek Burgerperspectieven’. Deze rapporten worden door de overheid gebruikt om beleid te maken. Meer informatie over publicaties van het SCP zijn te vinden op de website van het SCP.

Beloning

Bij de eerste brief die u van het CBS ontvangen hebt, ontving u een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 5,--. Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Contact

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op: CBS Contactcenter.

Een CBS-medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft een CBS-medewerker u bezocht of gebeld? Meer informatie vindt u op: Het CBS bezoekt of belt u nooit zomaar.