Belevingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert jaarlijks het onderzoek ‘Belevingen’ uit. Ieder jaar onderzoeken we een maatschappelijk relevant onderwerp. Dit jaar staat het onderwerp ‘leefstijl en preventie’ centraal.

Hoe doe ik mee?

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen. Klik op: Belevingen.

Wilt u eerst meer weten? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de ervaringen, gevoelens en meningen van mensen in Nederland. De vragen gaan dit jaar onder andere over sporten en bewegen, voeding, eetgewoonten en leefstijl. Hiermee krijgen we een beter beeld van hoe mensen in Nederland hun gezondheid ervaren. De resultaten van dit onderzoek helpen de overheid om te bepalen waar ze in haar gezondheidsbeleid meer of minder aandacht aan moet besteden. 

Waarom ben ik uitgekozen

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen gekozen uit de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan de adressen en namen van alle inwoners in Nederland. De adressen van de personen die wij uitnodigen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt een groot aantal andere mensen in Nederland.

 

Uw gegevens zijn veilig

 

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden gescheiden van uw antwoorden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen op de webpagina: Privacy.

 

Beloning

 

Met uw deelname aan het onderzoek ‘Belevingen’ kunt u kans maken op een van de iPads of VVV cadeaukaarten ter waarde van € 400,-. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Wanneer het interview afgenomen is door een CBS-medewerker zal deze u aan het einde van het interview laten weten of u gewonnen hebt. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.
De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken.

Wilt u meer weten over het algemene beloningenbeleid van het CBS? Klik op: Beloningen

Contact

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op: CBS Contact Center.

 

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft een CBS-medewerker u bezocht of gebeld? Meer informatie hierover vindt u door te klikken op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.