Onderzoek Beleving Woonomgeving

© ANP

In het Onderzoek Beleving Woonomgeving wordt overlast door geur, geluid en trillingen in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar de tevredenheid en bezorgdheid over het wonen in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert dit onderzoek uit in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Naast enkele standaard vragen, worden elke keer vragen over een thema toegevoegd. In 2022 was het thema geluid van wegverkeer. In 2023 is het thema stilte en geluidsoverlast thuis en in de omgeving.

Hoe doe ik mee?

Heft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen. Klik op: Onderzoek Beleving Woonomgeving.

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

De resultaten zijn nuttig voor verschillende ministeries en wetenschappelijke organisaties. Zij krijgen hierdoor beter inzicht in de maatregelen die nodig zijn om het prettig wonen te verbeteren.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een aantal mensen gekozen uit de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan de adressen en namen van alle inwoners in Nederland. De adressen van de personen die wij uitnodigen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden gescheiden van uw antwoorden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen op de webpagina: Privacy.

Beloning

Met uw deelname aan het Onderzoek Beleving Woonomgeving kunt u kans maken op een beloning. U ziet direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.

De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken. Wilt u meer weten over het algemene beloningenbeleid van het CBS? Klik op: Beloningen.

Contact

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op: CBS Contactcenter.