Klanttevredenheidsonderzoek

In het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) vragen we geënquêteerden een algemeen oordeel te geven over het CBS. Ook vragen we u een oordeel te geven over de manier waarop het CBS zijn informatie verzamelt en verspreidt. Het gaat dus niet om gedetailleerde gegevens over de bruikbaarheid van nieuw ontwikkelde specifieke instrumenten.

Doel van het onderzoek

Het CBS wil graag de tevredenheid van klanten meten. Met klanten bedoelen we gebruikers van statistische informatie en invullers van vragenlijsten. Het CBS ziet in dat de klant een belangrijke factor is voor het succes van de organisatie. Door jaarlijks de tevredenheid te meten kan het CBS vaststellen of het met betrekking tot zijn beleid op de juiste koers ligt.

Bij het KTO gaat het om het samenstellen van een algemene indicator die voor de monitoring van de prestaties en het beleid van het CBS in het algemeen. Op basis daarvan kan het CBS één of beide kan wijzigen. Het onderzoek vindt plaats op het verzoek van de Directeur-Generaal van het CBS en vormt een onderdeel van één van de CBS-prestatie-indicatoren (VBTB).

Waarom ben ik uitgekozen

Als u hebt meegedaan aan de Enquete Beroepsbevolking of IH kunt u worden gebeld. Ook als u gebruik hebt gemaakt van Infoservice kunnen we u bellen.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Contact

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op: CBS Contactcenter.

Een CBS-medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft een CBS-medewerker u bezocht of gebeld? Meer informatie vindt u op: Het CBS bezoekt of belt u nooit zomaar.