Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Deel uw ervaringen en gedachten

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil graag meer weten over uw reden of redenen om niet deel te nemen aan een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarom zouden zij graag met u in gesprek willen gaan. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in uw ervaringen en gedachten. Wat vindt u belangrijk? Wanneer zou u bijvoorbeeld wel meedoen? Als onafhankelijke partij wil de RUG dit soort vragen met u bespreken.

Waarom ben ik uitgekozen?

Voor CBS-onderzoeken selecteert het CBS willekeurig een klein aantal mensen uit de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan de adressen en namen van alle inwoners in Nederland. De adressen van de personen die wij uitnodigen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner van Nederland kan worden benaderd voor onderzoeken van het CBS: u vertegenwoordigt een groot aantal andere mensen in Nederland. Juist daarom wil de RUG graag meer weten over uw reden(en) om niet deel te nemen aan een CBS-onderzoek. De RUG is benieuwd naar uw ervaringen en gedachten.


De RUG benadert alleen personen die niet willen deelnemen aan een CBS-onderzoek en toestemming hebben gegeven voor een gesprek met de RUG. 

UW gegevens zijn veilig

Het CBS en de RUG gaan zorgvuldig om met uw gegevens. U heeft een toestemmingsformulier gekregen van een CBS-medewerker. Hierop heeft u uw naam, adres- en contactgegevens ingevuld. Ook heeft u het toestemmingsformulier ondertekend. Door ondertekening vindt u het goed dat de ingevulde gegevens door het CBS worden gedeeld met de RUG. Deze gegevens worden alleen door de RUG gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Hierna worden de gegevens vernietigd. Het delen van de gegevens tussen het CBS en de RUG gebeurt via een beveiligde verbinding waartoe alleen geselecteerde personen toegang hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Hierover leest u meer op onze algemene webpagina over Privacy.

Wat doet de RUG met de informatie uit het gesprek?

De RUG gaat in gesprek met u om inzicht te krijgen in uw ervaringen en gedachten. Wat vindt u belangrijk? Wanneer zou u bijvoorbeeld wel meedoen? Alle informatie die u bespreekt met de RUG wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat uw antwoorden worden gescheiden van uw persoonlijke gegevens en volledig anoniem zijn.

De RUG gebruikt de resultaten om artikelen te schrijven en deze in wetenschappelijke tijdschriften te zetten. Daarnaast informeert de RUG het CBS in het algemeen over wat mensen van onze onderzoeken vinden en wanneer zij wel zouden deelnemen.

Wat heeft het CBS aan dit onderzoek?

De RUG informeert het CBS in het algemeen over wat mensen van onze onderzoeken vinden en wanneer zij wel zouden deelnemen.

Wanneer word ik door de RUG benaderd?

De gesprekken worden ingepland van september t/m november 2023. In september krijgt u eerst een e-mail van de RUG. Daarna wordt u door hen gebeld om het gesprek in te plannen. Het gesprek zelf duurt ongeveer 45 minuten en wordt het liefst bij u thuis gevoerd. Het is ook mogelijk om dit online of op een ander plek te doen (zoals een buurthuis of bibliotheek).

Door wie van de RUG word ik benaderd?

U wordt telefonisch benaderd door junior onderzoekers van de RUG. Zij plannen met u een afspraak in voor het gesprek. Hierbij geeft u zelf aan waar en wanneer dit gesprek wordt gevoerd.

Deelname aan het gesprek met de RUG

Het gesprek met de RUG gebeurt geheel op vrijwillige basis. Wanneer u heeft besloten om deel te nemen, mag u ook besluiten om hier weer van af te zien. Hiervoor hoeft u geen reden te geven. Wanneer u afziet van deelname kunt u dit laten weten zodra de RUG contact met u opneemt.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt contact opnemen met Marieke Haan (marieke.haan@rug.nl) van de RUG.

 

Een CBS-medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft een CBS-medewerker u bezocht of gebeld? Meer informatie vindt u op: Het CBS bezoekt of belt u nooit zomaar.