Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan één van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe we op dit moment werken? Kijk op de pagina: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur voor de nieuwste informatie over onze coronamaatregelen en persoonlijke vraaggesprekken aan huis.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Zeker in deze ongewone tijden hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Wij hopen dat we ook nu op uw medewerking mogen rekenen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Belevingen
 2. Budgetonderzoek
 3. De Veiligheidsmonitor
 4. Enquête Beroepsbevolking
 5. Geadopteerde en niet-geadopteerde volwassenen
 6. Gezondheidsonderzoek
 7. Grenzeloos Studeren
 8. Internetgebruik en computers
 9. Klanttevredenheidsonderzoek
 10. Leefsituatie
 11. Leefstijlmonitor
 12. Leven
 13. Maatschappelijke Diensttijd
 14. Nederland in Beeld
 15. Nederland in Beeld Vervolg
 16. Onderweg in Nederland
 17. Onderzoek consumentenvertrouwen
 18. Sociale Samenhang
 19. Tijdsbesteding
 20. Vakanties en Reizen
 21. Veiligheidsmonitor
 22. Veranderend Nederland
 23. Vrije Tijd
 24. Watergebruik Thuis
 25. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 26. Woon Onderzoek Nederland
 27. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 28. Zorggebruik