Personen

Regelmatig vragen we Nederlanders om mee te doen aan een van onze onderzoeken. CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

  • Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
  • Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
  • Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er tijdig nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. Uw deelname is dus belangrijk.

Lopende onderzoeken

Onderzoek naar opvattingen, belevingen en meningen van mensen.

Onderzoek naar consumentenvertrouwen

Onderzoek naar de arbeidsmarkt in Nederland

Onderzoek naar de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de Nederlandse bevolking.

Onderzoek naar leefstijl-gerelateerde thema's, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding.

Onderzoek naar het gebruik van ICT-apparatuur en internet in Nederland en Europa.

Onderzoek naar de klanttevredenheid

Onderzoek naar de inkomens en de leefsituatie van huishoudens in Nederland en Europa

Onderzoek naar leefstijl-gerelateerde thema's, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding.

Beschrijving onderzoek Leren 2017

onderzoek naar tevredenheid burgers over zorg- en hulpverlening gemeenten

Toelingtich bij nationale enquete arbeidsomstandigheden 2016

Beschrijving Onderzoek Basisregistratie Personen (BRP)

beschrijving onderzoek informele hulp

beschrijving onderzoek sociale samenhang

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN)

wat houdt het onderzoek vrije tijd in?

Onderzoek naar opvattingen, belevingen en meningen van mensen.

onderzoek gaat over de mate waarin het gezins- en familieleven de afgelopen jaren is veranderd.

Onderzoek naar leefstijl-gerelateerde thema's, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding.

Heb jij in het schooljaar 2014-2015 je vmbo, havo, vwo of mbo diploma gehaald?

Wat houdt de CBS Veiliheidsmonitor in

CBS verzamelt samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau gegevens voor het belangrijke onderzoek Veranderd Nederland.

Onderzoek beleving woonomgeving