Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan één van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe we op dit moment werken? Kijk op de pagina: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur voor de nieuwste informatie over onze coronamaatregelen en persoonlijke vraaggesprekken aan huis.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Zeker in deze ongewone tijden hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Wij hopen dat we ook nu op uw medewerking mogen rekenen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Basisregistratie Personen
 2. Belevingen
 3. CBS Verplaatsingen
 4. De Veiligheidsmonitor
 5. Enquête Beroepsbevolking
 6. Geadopteerde en niet-geadopteerde volwassenen
 7. Gezondheidsonderzoek
 8. Grenzeloos Studeren
 9. Imago-onderzoek CBS
 10. Internetgebruik en computers
 11. Klanttevredenheidsonderzoek
 12. Leefsituatie
 13. Leefstijlmonitor
 14. Leven
 15. Maatschappelijke Diensttijd
 16. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 17. Nederland in Beeld
 18. Nederland in Beeld Vervolg
 19. Omnibusenquête
 20. Onderweg in Nederland
 21. Onderzoek Beleving Woonomgeving
 22. Onderzoek consumentenvertrouwen
 23. Schoolverlatersonderzoek
 24. Sociale Samenhang
 25. Tijdsbesteding
 26. Uitgaven onderzoek
 27. Vakanties en Reizen
 28. Veiligheidsmonitor
 29. Veranderend Nederland
 30. Vrije Tijd
 31. Watergebruik Thuis
 32. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 33. Woon Onderzoek Nederland
 34. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 35. Zorggebruik