Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan één van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe we op dit moment werken? Kijk op de pagina: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur voor de nieuwste informatie over onze coronamaatregelen en persoonlijke vraaggesprekken aan huis.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Zeker in deze ongewone tijden hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Wij hopen dat we ook nu op uw medewerking mogen rekenen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Basisregistratie Personen
 2. Belevingen
 3. Enquête Beroepsbevolking
 4. Geadopteerde en niet-geadopteerde volwassenen
 5. Gezondheidsonderzoek
 6. Grenzeloos Studeren
 7. Imago-onderzoek CBS
 8. Internetgebruik en computers
 9. Klanttevredenheidsonderzoek
 10. Leefsituatie
 11. Leefstijlmonitor
 12. Leven
 13. Maatschappelijke Diensttijd
 14. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 15. Nederland in Beeld
 16. Nederland in Beeld Vervolg
 17. Omnibusenquête
 18. Onderweg in Nederland
 19. Onderzoek Beleving Woonomgeving
 20. Onderzoek consumentenvertrouwen
 21. Schoolverlatersonderzoek
 22. Sociale Samenhang
 23. Sociale Samenhang Heerlen
 24. Tijdsbesteding
 25. Uitgaven onderzoek
 26. Vakanties en Reizen
 27. Veiligheidsmonitor
 28. Veranderend Nederland
 29. Vrije Tijd
 30. Watergebruik Thuis
 31. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 32. Woon Onderzoek Nederland
 33. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 34. Zorggebruik