Herfindahl index

Index met een waarde tussen 0 en 1 die de mate van geografische concentratie van de internationale handel in goederen laat zien. Ook bekend als de Herfindahl-Hirschman Index (HHI). De index wordt berekend door de aandelen van de individuele landen in de totale Nederlandse in- en uitvoer te kwadrateren en vervolgens te sommeren. Hoe sterker de Nederlandse handel plaatsvindt met slechts een beperkt aantal landen, en hoe sterker dus de geografische concentratie, des te hoger is de index.