Hoofdvervoerwijze (personenvervoer)

De vervoerwijze die wordt toegekend aan een verplaatsing welke uit meer dan één rit bestaat. De toekenning gebeurt volgens een vooraf bepaalde prioriteitenvolgorde.
Bij de toekenning wordt de volgende prioriteitenvolgorde gehanteerd:
. Trein,
. Bus/Tram/Metro,
. Autobestuurder,
. Autopassagier,
. Taxi,
. Motor/Scooter,
. Bromfiets,
. Snorfiets,
. Fiets,
. Bij iemand op de fiets,
. Overig transportmiddel,
. Lopen,
. Onbekend.