Huiselijk geweld

Lichamelijk, geestelijk of seksueel misbruik of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring (definitie artikel 1 Wmo 2015). Met "huiselijke kring" worden (ex-)partners, familieleden, huisgenoten, mantelzorgers en huisvrienden bedoeld. Het woord huiselijk verwijst niet naar de plaats van het delict (het kan zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden) maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Het kan de vorm aannemen van (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, geweld tegen of verwaarlozing van ouderen of geweld tegen ouders.