Herplaatsing (aandelen)

De uitgifte van bestaand aandelenkapitaal via openbare inschrijving.
De voorwaarden van inschrijving worden bekend gemaakt door middel van een prospectus, pricing supplement of advertentie.