Hoofdtransportvaarweg

Vaarweg waarover nu en/of in de toekomst jaarlijks ten minste 5 miljoen ton of 10 000 containers internationaal goederenvervoer plaatsvindt en waar tevens ten minste vierbaksduwvaart mogelijk is.