Huwelijksduur

Duur van het huwelijk in jaren berekend als het jaar van waarneming min het jaar van huwelijkssluiting.