Haags Adoptieverdrag

Verdrag over samenwerking op het gebied van buitenlandse adoptie.
Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij het verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank. Dit verdrag is in 1993 gesloten in Den Haag tussen 66 landen, en er sluiten zich nog steeds landen bij aan.